Python

Python

Eğitimimiz, güncel olan Python 3 sürümü ile yapılacaktır. Python 2 ile uyum için, ayrıca bilgi verilecektir. Geliştirme ortamı olarak, Python'un standard geliştirme aracı olan IDLE ile başlangıç yapılacak, daha sonra PyCharm ile devam edilecektir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Tarihçe
 • Dilin Özellikleri
 • Kullanım Alanları
 • Çalışma Ve Geliştirme Ortamı
 • Versiyonlar
 • Python İmplementasyonları
 • Veri Tipleri
 • Kullanıcıdan Veri Almak
 • Değişkenler
 • Integer
 • Float
 • Complex
 • String
 • List
 • Tuple
 • Dictionary
 • İfadeler
 • Operatörler
 • Kara verme: if-elif-else
 • Döngüler
 • While
 • For
 • Break ve Continue
 • Set
 • Stack
 • Queue
 • For Döngüsünün Veri Yapılarına Uyarlanması
 • Argümanlar
 • Değer Döndürme
 • Opsiyonel Ve İsimli Argümanlar
 • Kapsam
 • Global Değişkenler
 • Local Değişkenler
 • Dökümantasyon
 • Built-İn Fonksiyonlar
 • Dosya Okumak
 • Dosyaya Yazmak
 • Pickle
 • Shelve
 • Hata Yakalamak
 • Try-Except-Finally
 • Debugging
 • Özel Hata Sınıfları Yazmak
 • Sınıf Tanımlama
 • Instance, Self
 • Methodlar
 • __init__ Methodu
 • Public, Private Değişkenler
 • Inheritance (Miras)
 • Encapsulation (Kapsülleme)
 • Polymorphism (Değişim)
 • Multiple Inheritance (Çoklu Miras)
 • Operatör Overloading (Operatör Aşırı Yükleme)
 • DB-API
 • Veritabanına Bağlantı
 • Veri Çekmek ve Kayıt Etmek
 • SQLite Örnekleri
 • import Yöntemleri
 • Standard Kütüphane
 • Paketler
 • pip İle Paket Yükleme
 • virtualenv İle Sanal Ortamlar
 • Tkinter
 • Diğer Kütüphaneler
 • Xml Dosya Okumak
 • Dom Ve Sax Okuyucular
 • json Modülü
 • .csv Dosya İşlemleri
 • Process Çalıştırmak
 • Parametre Almak Ve Göndermek
 • Process Çıktısını Almak
 • Multithreading
 • Web Server Yaratmak
 • Internet'ten Bir Sayfayı Çekmek
 • HTML Okumak
 • Dökümantasyon
 • Süre Ölçümü
 • Profiling
 • Pylint
 • Pep8
 • Test Etmek

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Web Sitesi Tasarımcısı
 • Web Uygulama Geliştiricisi
 • Web Uygulamaları Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

python.org

 • Eğitim örnekleri ve materyalleri gayet tatmin ediciydi.

  Kemal Duman, Uzman, Arçelik A.Ş.


Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?