Python

Python

Eğitimimiz, güncel olan Python 3 sürümü ile yapılacaktır. Python 2 ile uyum için, ayrıca bilgi verilecektir. Geliştirme ortamı olarak, Python'un standard geliştirme aracı olan IDLE ile başlangıç yapılacak, daha sonra PyCharm ile devam edilecektir.

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Tarihçe
 • Dilin Özellikleri
 • Kullanım Alanları
 • Çalışma Ve Geliştirme Ortamı
 • Versiyonlar
 • Python İmplementasyonları
 • Veri Tipleri
 • Kullanıcıdan Veri Almak
 • Değişkenler
 • Integer
 • Float
 • Complex
 • String
 • List
 • Tuple
 • Dictionary
 • İfadeler
 • Operatörler
 • Kara verme: if-elif-else
 • Döngüler
 • While
 • For
 • Break ve Continue
 • Set
 • Stack
 • Queue
 • For Döngüsünün Veri Yapılarına Uyarlanması
 • Argümanlar
 • Değer Döndürme
 • Opsiyonel Ve İsimli Argümanlar
 • Kapsam
 • Global Değişkenler
 • Local Değişkenler
 • Dökümantasyon
 • Built-İn Fonksiyonlar
 • Dosya Okumak
 • Dosyaya Yazmak
 • Pickle
 • Shelve
 • Hata Yakalamak
 • Try-Except-Finally
 • Debugging
 • Özel Hata Sınıfları Yazmak
 • Sınıf Tanımlama
 • Instance, Self
 • Methodlar
 • __init__ Methodu
 • Public, Private Değişkenler
 • Inheritance (Miras)
 • Encapsulation (Kapsülleme)
 • Polymorphism (Değişim)
 • Multiple Inheritance (Çoklu Miras)
 • Operatör Overloading (Operatör Aşırı Yükleme)
 • DB-API
 • Veritabanına Bağlantı
 • Veri Çekmek ve Kayıt Etmek
 • SQLite Örnekleri
 • import Yöntemleri
 • Standard Kütüphane
 • Paketler
 • pip İle Paket Yükleme
 • virtualenv İle Sanal Ortamlar
 • Tkinter
 • Diğer Kütüphaneler
 • Xml Dosya Okumak
 • Dom Ve Sax Okuyucular
 • json Modülü
 • .csv Dosya İşlemleri
 • Process Çalıştırmak
 • Parametre Almak Ve Göndermek
 • Process Çıktısını Almak
 • Multithreading
 • Web Server Yaratmak
 • Internet'ten Bir Sayfayı Çekmek
 • HTML Okumak
 • Dökümantasyon
 • Süre Ölçümü
 • Profiling
 • Pylint
 • Pep8
 • Test Etmek

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Web Sitesi Tasarımcısı
 • Web Uygulama Geliştiricisi
 • Web Uygulamaları Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

python.org

 • Eğitim örnekleri ve materyalleri gayet tatmin ediciydi.

  Kemal Duman, Uzman, Arçelik A.Ş.