Python

Python

Eğitimimizin tamamı, güncel Python 3 sürümü ile yapılacaktır. Python dağıtımı olarak, makina öğrenmesi alanında sıklıkla kullanılan Anaconda kurulacaktır. IDE olarak, Anaconda dağıtımında yer alan Spyder kullanılacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Tarihçe
 • Dilin Özellikleri
 • Kullanım Alanları
 • Kurulum
 • Çalışma Ve Geliştirme Ortamı
 • Versiyonlar
 • Değişkenler ve Veri Tipleri
 • Kullanıcıdan Veri Almak
 • integer
 • float
 • complex
 • string
 • list
 • tuple
 • dictionary
 • İfadeler
 • Operatörler
 • Kara verme: if-elif-else
 • Döngüler
 • while
 • for
 • range
 • break ve continue
 • set
 • stack
 • queue
 • for Döngüsünün Veri Yapılarına Uyarlanması
 • Argümanlar
 • Değer Döndürme
 • Opsiyonel Ve İsimli Argümanlar
 • Kapsam (Scope)
 • Global Değişkenler
 • Local Değişkenler
 • Dökümantasyon
 • Built-in Fonksiyonlar
 • Sınıf Tanımlama
 • Instance, self
 • Methodlar
 • __init__ Methodu
 • Public ve Private Değişkenler
 • Inheritance (Miras)
 • Encapsulation (Kapsülleme)
 • Polymorphism (Değişim)
 • Multiple Inheritance (Çoklu Miras)
 • Operator Overloading (Operatör Aşırı Yükleme)
 • lambda
 • map
 • filter
 • zip
 • list comprehensions
 • Dosya Okumak
 • Dosyaya Yazmak
 • pickle
 • shelve
 • Proje: Ligde Puan Durumu Hesaplama
 • Hata Yakalamak
 • try-except-finally
 • Debugging
 • Özel Hata Sınıfları Yazmak
 • import Yöntemleri
 • Standard Kütüphane
 • Paketler
 • pip ile Paket Yükleme
 • virtualenv ile Sanal Ortamlar
 • Dökümantasyon
 • Süre Ölçümü
 • Profiling
 • pylint
 • pep8
 • Genel Test Yöntemleri
 • Birim testleri
 • DB-API
 • Veritabanına Bağlantı
 • Veri Çekmek ve Kayıt Etmek
 • SQLite Örnekleri
 • Xml Dosya Okumak
 • JSON Verisini Okumak ve Yazmak
 • CSV Verisini Okumak ve Yazmak
 • Excel Dosyalarını Yönetmek
 • Internet'ten Bir Sayfayı Çekmek
 • HTML Okumak
 • Web Server Yaratmak
 • Web Projesi
 • numpy
 • pandas
 • pandas ile Veri Kaynağına Bağlanmak
 • scikit-learn ile Makina Öğrenmesi
 • numpy, pandas ve scikit-learn ile Proje
 • matplotlib
 • seaborn
 • Görselleştirme Örnekleri

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Web Sitesi Tasarımcısı
 • Web Uygulama Geliştiricisi
 • Web Uygulamaları Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

python.org

 • Eğitim örnekleri ve materyalleri gayet tatmin ediciydi.

  Kemal Duman, Uzman, Arçelik A.Ş.


Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?