C Programming

C Programming

5 günlük BilgeAdam sertifikalı C Programming eğitimini alarak C programlama dilinin derinliklerini keşfedebilirsiniz. C Programming eğitiminde C programlama dili üzerindeki uzmanlığınızı hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Organizasyonunuzda israfı (muda) kaldırmak ve verimliliği artırmak için bu 5 günlük resmi C eğitimini almanızı öneriyoruz.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Getting Started
 • Variables and Arithmetic Expressions
 • The for statement
 • Symbolic Constants
 • Character Input and Output
 • Character Counting
 • Line Counting
 • Word Counting
 • Arrays
 • Functions
 • Arguments - Call by Value
 • Character Arrays
 • External Variables and Scope
 • Variable Names
 • Data Types and Sizes
 • Constants
 • Declarations
 • Arithmetic Operators
 • Relational and Logical Operators
 • Type Conversions
 • Increment and Decrement Operators
 • Bitwise Operators
 • Assignment Operators and Expressions
 • Conditional Expressions
 • Precedence and Order of Evaluation
 • Statements and Blocks
 • If-Else
 • Else-If
 • Switch
 • Loops - While and For
 • Loops - Do-While
 • Break and Continue
 • Goto and labels
 • Basics of Functions
 • Functions Returning Non-integers
 • External Variables
 • Scope Rules
 • Header Files
 • Static Variables
 • Register Variables
 • Block Structure
 • Initialization
 • Recursion
 • The C Preprocessor
 • File Inclusion
 • Macro Substitution
 • Conditional Inclusion
 • Pointers and Addresses
 • Pointers and Function Arguments
 • Pointers and Arrays
 • Address Arithmetic
 • Character Pointers and Functions
 • Pointer Arrays
 • Pointers to Pointers
 • Pointer Arrays
 • Pointers to Pointers
 • Multi-dimensional Arrays
 • Initialization of Pointer Arrays
 • Pointers vs. Multi-dimensional Arrays
 • Command-line Arguments
 • Pointers to Functions
 • Complicated Declarations
 • Basics of Structures
 • Structures and Functions
 • Arrays of Structures
 • Pointers to Structures
 • Self-referential Structures
 • Table Lookup
 • Typedef
 • Unions
 • Bit-fields
 • Standard Input and Output
 • Formatted Output - printf
 • Variable-length Argument Lists
 • Formatted Input - Scanf
 • File Access
 • Error Handling - Stderr and Exit
 • Line Input and Output
 • String Operations
 • Character Class Testing and Conversion
 • Ungetc
 • Command Execution
 • Storage Management
 • Mathematical Functions
 • Random Number generation

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

C Programming eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

C Programming eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

C Programming eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver