Analistler İçin Nesne ve Veri Modelleme Çalıştayı (Workshop)

Analistler İçin Nesne ve Veri Modelleme Çalıştayı (Workshop)

Analistler İçin Nesne ve Veri Modelleme Çalıştayı (Workshop) eğitiminin amacı, iş analisti perspektifinden analizi yapılan sistemin veri ve nesne yapısının çözümlenmesinin, analizinin ve dokümantasyonunun, pratik uygulamalar yaparak ve ekip çalışmalarıyla destekleyerek katılımcılara beceri olarak kazandırmaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Nesne Ve Veri Modellemeyle İlgili Temel Kavramlar
 • Uygulama: Beyin fırtınası tekniği kullanılarak örnek uygulama için proje belirleme
 • Nesne ve modellerin keşfi ve dokümantasyonu üzerine yöntemler, kavramlar ve yaklaşımlar
 • Uygulama: örnek projedeki nesnelerin ve verilerin belirlenmesi, analizi ve dokümantasyonu
 • Nesneler ve veriler arasındaki ilişkilerin keşfi ve dokümantasyonu üzerine yöntemler, kavramlar ve yaklaşımlar
 • Uygulama: örnek projedeki nesneler ve veriler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, analizi ve dokümantasyonu
 • Nesne detaylarının keşfi, analizi ve dokümantasyonu üzerine yöntemler, kavramlar ve yaklaşımlar
 • Uygulama: örnek projedeki nesne detaylarının belirlenmesi, analizi ve dokümantasyonu
 • Nesne Yapısının ve Modelinin Oluşturulması
 • Nesne Modelinin Doğrulanması

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Analistler İçin Nesne ve Veri Modelleme Çalıştayı (Workshop) eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

Analistler İçin Nesne ve Veri Modelleme Çalıştayı (Workshop) eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • İş Analisti
 • Portföy Yöneticisi
 • Program Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Analistler İçin Nesne ve Veri Modelleme Çalıştayı (Workshop) eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Eğitimin etiketi yoktur

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?