Eclipse ile Java ve Nesneye Dayalı Geliştirme

Eclipse ile Java ve Nesneye Dayalı Geliştirme

5 günlük "Eclipse ile Java ve Nesneye Dayalı Geliştirme" eğitimi süresince java ile beraber OOP yapıları incelenecek, yazılımcıların daha verimli ve gelişime açık projeler geliştirmeleri için hangi prensiplere uyulması gerektiğinden bahsedilecek.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Basit bir uygulama class'ı (sınıfı)
 • Lab
 • Dil ve Platformun özellikleri
 • Program hayat döngüsü
 • JDK nedir ?
 • Lab
 • Nesneye Yönelik Programlamanın temelleri
 • Lab
 • Classes (sınıflar), References (referanslar) ve Instantiation (örnekleme)
 • Class (sınıf) içerisinde bulunan method(metod) ve data(veriler)
 • Lab
 • Methods (metodlar) ve Data (veri) ile çalışmak
 • Encapsulation (sarmalama) ve Access (erişim) kontrolü
 • Constructors (kurucular)
 • Static (statik) veya Class (sınıf) Members (üyeleri)
 • İhtimaller ve Bitişler
 • Lab
 • Durumu dallandırmak
 • İterasyon durumları
 • Lab
 • String ve StringBuffer ve StringBuilder classes (sınıfları)
 • Arrays (diziler)
 • Lab
 • Packages (paketler) temelleri
 • Package (paket) oluşturmak
 • Classes (sınıfların) bulunması
 • Lab
 • kalıtım almak)
 • Exception (istisna) hiyerarşisi
 • try ve catch ile exception (istisna) yakalamak
 • Lab
 • Database (veritabanı) temelleri
 • JDBC mimari ve API (uygulama programı arabirimi)' si
 • Database (veritabanı) bağlantıları
 • Hatayı çıkartma ve veriyi işleme
 • Lab
 • yığınlar) ve Generics (jenerikler)
 • yığınlar) ve Generics (jenerikler)
 • Assertions
 • Type-Safe Enums
 • Annotations
 • Diğer Java 7 özellikleri
 • .

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eclipse ile Java ve Nesneye Dayalı Geliştirme eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • Mobil Uygulama Geliştiricisi
 • Test Uzmanı
 • Web Uygulama Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Eclipse ile Java ve Nesneye Dayalı Geliştirme eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Java

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver