Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases

20464 - Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases (haftasonu)

Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases eğitimi, yeni SQL Server veritabanları yaratıp geliştirmesi ya da var olan veritabanlarında ek geliştirmeler yapması gereken kişilerin veritabanı geliştirme becerilerini sağlar. Eğitim daha önceki sürümlerle ilgili bilgisi olmayanlar için her yönüyle SQL 2014’de geliştirme yapmayı anlattığı gibi, önceki sürümlerde bilgileri olanlara 2014’le gelen geliştirme özelliklerini de sunmaktadır. Yönetsel sorumlulukları olanlar için de özellikle indeksler ve In-Memory Tables gibi konuları içeren modüller önemlidir. Alt sürümleri kullananlar için, geliştirme eğitimini 2014 versiyonu üzerinden almak daha sağlıklı olacaktır. Eğitim, alt sürümlerdeki geliştirme özellikleri kapsar ve ayrıca ileride yükseltme yapmaya hazırlık olarak yeni özellikleri de sunmuş olur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Working with SQL Server Tools
 • Configuring SQL Server Services
 • Lab: Introduction to Database Development
 • Using Data Types
 • Working with Character Data
 • Designing Tables
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables
 • Lab: Designing and Implementing Tables
 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity
 • Lab: Ensuring Data Integrity through Constraints
 • Core Indexing Concepts
 • Single Column and Composite Indexes
 • SQL Server Table Structures
 • Working with Clustered Indexes
 • Working with Nonclustered Indexes
 • Lab: Creating Indexes
 • Execution Plan Core Concepts
 • Common Execution Plan Elements
 • Working with Execution Plans
 • Designing Effective Nonclustered Indexes
 • Performance Monitoring
 • Lab: Planning for SQL Server 2014 Indexing
 • Columnstore Indexes
 • The Buffer Pool Extension
 • Lab: Using In-Memory Database Capabilities
 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views
 • Lab: Designing and Implementing Views
 • Introduction to Stored Procedures
 • Working With Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context
 • Lab: Designing and Implementing Stored Procedures
 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions
 • Lab: Designing and Implementing User-Defined Functions
 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts
 • Lab: Responding to Data Manipulation via Triggers
 • Memory-Optimized Tables
 • Native Stored Procedures
 • Lab: Using In-Memory Database Capabilities
 • Introduction to SQL CLR Integration
 • Importing and Configuring Assemblies
 • Implementing SQL CLR Integration
 • Lab: Implementing Managed Code in SQL Server
 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the T-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery
 • Shredding XML
 • Lab: Storing and Querying XML Data in SQL Server
 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications
 • Lab: Working with SQL Server Spatial Data
 • Considerations for Working with Data Files in SQL Server 2014
 • Implementing FILESTREAM and FileTables
 • Searching Data Files
 • Lab: Implementing a Solution for Storing Data Files

Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases eğitimine katılmak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • ETL Geliştiricisi
 • İş Zekası Uzmanı
 • Raporlama Uzmanı
 • Veri Ambarı Geliştiricisi
 • Veri Yöneticisi
 • Veritabanı Geliştiricisi
 • Veritabanı Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?