MS 20466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2014

MS 20466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2014

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2014 eğitimi, iş zekasına bir giriş sağlar. Katılımcıların iş zekasında yaygın kullanılan senaryoları anlaması, güncel iş zekası trendlerine hakim olması, iş zekası projelerinde hangi rollerin nasıl görevler yaptıklarını kavraması hedeflenir. Önceki sürümlerde bulunan Report Designer, Data Mining, Multidimensional Databases gibi konuların yanısıra bu eğitimde SQL 2008 R2’de başlayan ve SQL Server 2012 ile olgunlaşan tabular data model ve Sharepoint PerformancePoint Service gibi yeni araç ve yaklaşımlar da kapsanmaktadır. İş zekasına yeni başlayanların yanısıra daha önce SSAS ve SSRS eğitimi almış kişiler için de yararlı olacak bir eğitimdir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Elements of an Enterprise BI Solution
 • The Microsoft Enterprise BI Platform
 • Planning an Enterprise BI Project
 • Lab: Exploring a BI Solution
 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Creating Data Sources and Data Source Views
 • Creating a Cube
 • Overview of Cube Security
 • Lab: Creating a Multidimensional Database
 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Sorting and Grouping Hierarchies
 • Lab: Defining Dimensions
 • Working with Measures
 • Working with Measure Groups
 • Lab: Configuring Measures and Measure Groups
 • MDX Fundamentals
 • Adding Calculations to a Cube
 • Using MDX to Query a Cube
 • Lab: Using MDX
 • Working with Key Performance Indicators
 • Working with Actions
 • Working with Perspectives
 • Working with Translations
 • Lab: Customizing a Cube
 • Introduction to Analysis Services Tabular Data Models
 • Creating a Tabular Data Model
 • Using an Analysis Services Tabular Data Model in the Enterprise
 • Lab: Implementing an Analysis Services Tabular Data Model
 • DAX Fundamentals
 • Enhancing a Tabular Data Model with DAX
 • Lab: Using DAX to Enhance a Tabular Data Model
 • Introduction to Reporting Services
 • Creating a Report with Report Designer
 • Grouping and Aggregating Data in a Report
 • Publishing and Viewing a Report
 • Lab: Creating a Report with Report Designer
 • Showing Data Graphically
 • Filtering Reports by Using Parameters
 • Lab: Enhancing a Report
 • Managing Report Security
 • Managing Report Execution
 • Subscriptions and Data Alerts
 • Troubleshooting Reporting Services
 • Lab: Configuring Report Execution and Delivery
 • Introduction to SharePoint Server as a BI Platform
 • Introduction to PerformancePoint Services
 • PerformancePoint Data Sources and Time Intelligence
 • Reports, Scorecards, and Dashboards
 • Lab: Implementing a SharePoint Server BI Solution
 • Overview of Data Mining
 • Creating a Data Mining Solution
 • Validating a Data Mining Model
 • Consuming Data Mining Data
 • Lab: Using Data Mining to Support a Marketing Campaign

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2014 eğitimini almak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2014 eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • ETL Geliştiricisi
 • İş Analisti
 • İş Zekası Uzmanı
 • Raporlama Uzmanı
 • Veri Ambarı Geliştiricisi
 • Veri Madenciliği Uzmanı
 • Veri Yöneticisi
 • Veritabanı Geliştiricisi
 • Veritabanı Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2014 eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?