MS 20461 Querying Microsoft SQL Server 2014

MS 20461 Querying Microsoft SQL Server 2014

Querying Microsoft SQL Server 2014 eğitimi, günlük işinde yönetim, raporlama ve programlama gibi amaçlarla SQL sorguları yazmayı öğrenmesi gereken kişiler için uygundur. Eğitim sonunda katılımcıların temel SQL sorgularını yazabilecek seviyede bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar sonrasında SQL Server 2014’le ilgili ileri seviye eğitimlere katılarak, SQL Server Geliştirme, SQL Server Yönetim, SQL Server İş Zekası ya da SQL Server Sorgu Performansı gibi ileri konularda yetkinliklerini artırabilirler. Eğitime katılmayı düşünen kişilerin eğitim içeriğindeki başlıkları incelemeleri ve seviyenin kendilerine uygun olup olmadığı konusunda daha fazla bilgilenmek isterlerse Bilge Adam’la temasa geçmeleri uygun olacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio
 • Lab: Working with SQL Server 2014 Tools
 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT Statements
 • Lab: Introduction to Transact-SQL Querying
 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions
 • Lab: Writing Basic SELECT Statements
 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins
 • Lab: Querying Multiple Tables
 • Sorting Data
 • Filtering Data with a WHERE Clause
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown and Missing Values
 • Lab: Sorting and Filtering Data
 • Introducing SQL Server 2014 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data
 • Lab: Working with SQL Server 2014 Data Types
 • Adding Data to Tables
 • Modifying and Deleting Data
 • Generating Numbers
 • Lab: Using DML to Modify Data
 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL
 • Lab: Using Built-In Functions
 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING
 • Lab: Grouping and Aggregating Data
 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries
 • Lab: Using Subqueries
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions
 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Lab: Using Table Expressions
 • Writing Queries with the UNION Operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY
 • Lab: Using Set Operators
 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions
 • Lab: Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions
 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets
 • Lab: Pivoting and Grouping Sets
 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored Procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL
 • Lab: Executing Stored Procedures
 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow
 • Lab: Programming with T-SQL
 • Using TRY-CATCH Blocks
 • Working with Error Information
 • Lab : Implementing Error Handling
 • Transactions and the Database Engine
 • Controlling Transactions
 • Lab : Implementing Transactions
 • Factors in Query Performance
 • Displaying Query Performance Data
 • Lab: Improving Query Performance
 • Querying System Catalog Views and Functions
 • Executing System Stored Procedures
 • Querying Dynamic Management Objects
 • Lab: Querying SQL Server Metadata

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • ETL Geliştiricisi
 • İş Analisti
 • İş Zekası Uzmanı
 • Raporlama Uzmanı
 • Veri Ambarı Geliştiricisi
 • Veri Madenciliği Uzmanı
 • Veri Yöneticisi
 • Veritabanı Geliştiricisi
 • Veritabanı Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Querying Microsoft SQL Server 2014 eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?