Effective Report Design Techniques

Effective Report Design Techniques

Veritabanı yönetim sistemleri üzerinde tutulmakta olan verilerin analizinin yapılabilmesi ve şirket geleceği için önemli kararların alınabilmesi, etkili bir raporlama sistemine bağlıdır. "Effective Report Design Techniques" eğitiminde raporlama araçlarından bağımsız olacak şekilde genel raporlama teknikleri ele alınmaktadır. Kurumsal karne, dashboard, tablo, matrix ve grafiklerin kullanımı, hangi durumda hangi renklerin tercih edilmesi gerektiği gibi etkili rapor hazırlama ile ilgili teknikler katılımcılara aktarılmaktadır.

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Problems with dashboards today
 • Dashboards in historical context
 • Current confusion about what dashboards are
 • A working definition of "dashboard"
 • A timely opportunity for dashboards
 • Categorizing dashboards
 • Common threads in dashboard data
 • Quantitative and Non-quantitative dashboard data
 • Exceeding the boundaries of a single screen
 • Supplying inadequate context for the data
 • Displaying excessive detail or precision
 • Choosing a deficient measure
 • Choosing inappropriate display media
 • Introducing meaningless variety
 • Using poorly designed display media
 • Encoding quantitative data inaccurately
 • Arranging the data poorly
 • Highlighting important data ineffectively or not at all
 • Cluttering the display with useless decoration
 • Misusing or overusing color
 • Designing an unattractive visual display
 • Understanding the limits of short-term memory
 • Visually encoding data for rapid perception
 • Gestalt principles of visual perception
 • Characteristics of a well‐designed dashboard
 • Reducing the non‐data pixels
 • Enhancing the data pixels
 • Select the best display medium
 • An ideal library of dashboard display media
 • Organize the information to support its meaning and use
 • Maintain consistency for quick and accurate interpretation
 • Make the viewing experience aesthetically pleasing
 • Design for use as a launch pad
 • Test your design for usability
 • Sample sales dashboards
 • Sample CIO dashboard
 • Sample telesales dashboard
 • Sample marketing analysis dashboard
 • Graph dashboard
 • Table dashboard
 • Differences between graph and tables
 • How to design the best dashboard?

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

Effective Report Design Techniques eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Analisti
 • İş Zekası Uzmanı
 • Raporlama Uzmanı

Eğitimin sınavları yoktur.

Effective Report Design Techniques eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.