Finans eğitimi I Eğitim Takvimi

Projelerde Finansal Yönetim

PMI (Project Management Institute)’ın uluslararası kabul görmüş proje yönetim sistematiğini temel alan Projelerde Finansal Yönetim eğitimi, PMI’ın perspektifinin de ötesine geçerek, tüm temel finans konularını finans formasyonu olmayan proje yöneticilerine ve ekip üyelerine onların dilinden aktarmaktadır. Projelerde Finansal Yönetim eğitiminin sonunda, katılımcılar finans ve muhasebe dünyasında kullanılan terminolojiyi, finansal tabloları ve temel finansal kavramları anlayacak ve kullanabilecektir. Bu sayede PMI’ın daha çok maliyet odaklı yaklaşımının üstüne, finansal bakış açısını ekleyerek daha yetkin bir proje yöneticisi veya ekip üyesi olması hedeflenmektedir.

7
Mart 2018,Çarşamba

Yer: Maslak Noramin Plaza, İstanbul

Eğitmen: Muhammet Tek


Ücret: 1.822 TL

 • PMI ve metodolojisi hakkında genel bilgi
 • PMI bakış açısı ile projelerde maliyet yönetimi
 • PMI bakış açısı ile Projelerde finansal performans yönetimi
 • PMI bakış açısı ile projelerde finansal risk yönetimi
 • Projelerde değişiklik yönetimi
 • Proje muhasebesi
 • Proje finansal tablolarının oluşturulması
 • Projelerin finansal analizi
 • Projelerde Maliyet Kavramı
 • Projelerde Nakit Akışı
 • Proje Bütçesinin Oluşturulması ve Projeksiyonlar
 • Projelerde finansal riskler (Kur, faiz, maliyet)
 • Projelerde finansal risklerden korunma yöntemleri (Hedge)
 • Projelerde sözleşme yönetimi
 • Proje yönetiminde vergi etkisi

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli
 • Proje Yöneticisi

Projelerde Finansal Yönetim eğitimini alanlar, aşağıdaki sınavları alabilirler.

Projelerde Finansal Yönetim eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.