ITIL Service Design

ITIL Service Design

"ITIL Service Design" eğitiminde amaç, hizmet tasarımı konusunda aktiviteler, metodolojiler ile ilgili önemli bilgileri sunmanın yanında yönetsel seviyede bakış açısını da kazandırmaktır. Destek süreçlerinden çok hizmet seviyesi, erişilebilirlik, kapasite, iş sürekliliği, bilgi güvenliği ve tedarikçi yönetimi gibi kritik yönetsel süreçlerin ele alındığı ITIL Service Design eğitimi BT organizasyonları ve servis sağlayıcılar için başarılı bir BT Hizmet Yönetim yapısı oluşturmalarına katkı sağlar. Daha çok BT yöneticilerine yönelik olan bu eğitim ITIL Expert sertifikasını edinmek için alınması gereken eğitimlerden biridir. Eğitim sonunda katılımcılar BT Hizmet Yönetimi için kullanılan ITIL yaklaşımının Tasarım fazını, süreçlerini ve birbirleri arasındaki ilişkileri öğrenerek gerçek proje deneyimlerini paylaşan eğitmenlerimizin deneyimlerini kazanacaklardır. Eğitimde hedeflenen tüm katılımcıların ITIL Service Design süreçlerine ve ilişkilerine hakim olması, ITIL Service Design sınavına hazırlanması, organizasyonlarda benzer süreçlerde aldıkları rollerdeki yetkinliklerini artırmaları, süreç yönetiminde yapılan genel hatalar konusunda farkındalık kazanmalarıdır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • ITIL ve ITSM Tanımları
 • BT Hizmet Yönetimi Fazları
 • BT Hizmet Yönetimi Süreçleri
 • ITIL Sertifikasyonları
 • Temel Konular
 • Amaçlar
 • Kapsam
 • Hedefleri ve Değer
 • Girdileri ve Çıktıları
 • Tasarım Yaklaşımları
 • Tasarım Aktiviteleri
 • Tasarım Kısıtları
 • Tasarım Modelleri
 • Hizmet Katalog Yönetimi (Service Catalog Management)
 • Hizmet Seviyesi Yönetimi (Service Level Management)
 • Kapasite Yönetimi (Capacity Management)
 • Erişilebilirlik Yönetimi (Availability Management)
 • BT Hizmet Sürekliliği Yönetimi (IT Service Continuity Management)
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi (Information Security Management)
 • Tedarikçi Yönetimi (Supplier Management)
 • Süreçlerin Kritik Başarı Faktörleri (CFS)
 • Süreçlerin Performans Göstergeleri (KPI)
 • Süreçlerin Riskleri

 • BT Denetçisi
 • Süreç Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

ITIL Service Design eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

ITIL

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?