OOP and Design Patterns

OOP and Design Patterns

5 günlük OOP ve Design Patterns eğitimi süresince OOP yapıları incelenecek, yazılımcıların daha verimli ve gelişime açık projeler geliştirmeleri için hangi prensiplere uyulması gerektiğinden ve yazılımcıların sık karşılaştığı problemler için uyguladıkları tasarım kalıplarından bahsedilecektir. OOP ve Design Patterns eğitiminin sonunda katılımcılar yazılım dünyasının benzer sorunlar için geliştirdiği çözümleri tanıyacak ve projelerinde bu kalıpları aktif olarak kullanabileceklerdir.

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • OOP’nin temelleri
 • Inheritance (kalıtım)
 • Polymorphism (çok biçimlilik)
 • Abstraction (soyutlama)
 • Encapsulation (kapsülleme)
 • Nesne
 • Sınıf ve Örnek Kavramları
 • Interface (Arayüz)
 • Generic sınıflar
 • Sınıf Bazında Tasarım Prensipleri
 • Package Cohesion Principles (Paket Uyumluluk Prensipleri)
 • Package Coupling Principles (Paket Eşleme Prensipleri)
 • Creational Patterns – Yaratımsal Kalıplar
 • Structural Patterns – Yapısal Kalıplar
 • Behavioral Patterns – Davranışsal Kalıplar
 • Anti Pattern nedir
 • En yaygın kullanılan anti patternler

OOP ve Design Patterns eğitimini almak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

 • Web Uygulama Geliştiricisi
 • Web Uygulamaları Yöneticisi
 • Windows Uygulama Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

OOP ve Design Patterns eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

 • Teşekkürler, çok faydalı bir eğitim tecrübesi yaşadık.

  Kutlu ARASLI, Global Bilgi, İstanbul